Wczytuję dane...
Regulamin

I. Informacje o Sklepie Internetowym
Sklep internetowy Kupuj24.net.pl, działa pod adresem www.kupuj24.net.pl i prowadzony jest przez operatora firmę FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak, wpisaną do rejestru przedsiębiorców , o numerze NIP 819-128-06-05, o numerze REGON 321315028. Adres do korespondencji: Sklep internetowy www.kupuj24.net.pl, FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. zwana jest dalej kupuj24.net.pl.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy Kupuj24.net.pl zwany jest dalej Sklepem
II. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwana dalej „Klientem”).
 2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak.
 3. Sklep Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Przez sprzedaż detaliczną rozumiana jest sprzedaż w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywców, co najwyżej pięciu (5) takich samych lub podobnych Produktów.

III. Ochrona danych i polityka prywatności

 1. FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. będąca operatorem sklepu internetowego www.kupuj24.net.pl jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).
 2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Operator przetwarza dane osobowe Klienta jedynie w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Operator w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne. Szczegółowa lista podmiotów znajduje się na stronie.
 4. Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.
 5. Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.
 6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 7. Klient zapisując się na newsletter sklepu internetowego www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest FHU "ADNEX"wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 8. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera sklepu internetowego www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak.
 9. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie - Polityka prywatności

IV. Produkty

 1. Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”).
 2. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 4. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.
 5. Operator może odstąpić od umowy, jeśli Produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest dostępny u producentów bądź dystrybutorów Operatora. W takim przypadku klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym, iż zostaną mu zwrócone wszelkie dokonane przez Klienta płatności.

V. Ceny

 1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny podawane przez Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.
 3. Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

VI. Zamówienie

 1. Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityka prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu 184 791 095, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak.. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak..
 4. Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu Internetowego www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. bądź u producentów lub dystrybutorów Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak.. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.
 5. Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. może odstąpić od realizacji zamówienia.
 6. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.
 7. Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na koncie Klienta.
 8. Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji zamówienia znajdują się w zakładce pomoc.

VII. Płatność

 1. Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
  • GOTÓWKĄ, przy odbiorze produktu u kuriera (tylko do 5000 zł brutto),
  • KARTĄ KREDYTOWĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM poprzez serwis PayU (w bezpiecznym połączeniu SSL 128 bitów),
  • W trosce o najwyższą jakość obsługi klienta w sklepie internetowym www.kupuj24.net.pl, wdrążyliśmy obsługę płatności masowych. Do każdego ze złożonych zamówień generowany jest indywidualny numer rachunku bankowego. Klient otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego na formularzu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz w komunikacji mailowych dotyczących statusu zamówienia. Prosimy o dokonywanie wpłat za zamówienia na indywidualne numery rachunków bankowych przypisanych do Państwa zamówień.
  • Płatnością ratalną: Alior Bank S.A. lub Santander Bank

VIII. Dostawa i odbiór

 1. Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się w oddzielnej zakładce.
 2. Każdorazowa zmiana adresu odbiorcy jest odpłatna.
 3. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe informacje na temat firm kurierskich współpracujących ze Sklepem Internetowym znajdują się w odrębnej zakładce.
 4. Odbiór przesyłki z Produktami może być dokonany w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
 5. Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż pięć (5) dni.
 6. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.
 7. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 8. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktu znajdują się w rozdziale Zwroty.
 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Operatorowi FHU "ADNEX" zakupione produkty niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • jeżeli Operator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient proszony jest do poprawnego wypełnienia formularza i przesłania go na adres e-mail: sklep@kupuj24.net.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma od Sklepu Internetowego numer zwrotu, którym należy oznaczyć przesyłkę ze zwracanymi Produktami.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 9. W celu dopełnienia obowiązków podatkowych, Sklep Internetowy dostarczy Klientowi do podpisania fakturę korygującą. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego, wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu.

X. Procedury reklamacyjne

 1. Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości. Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterek Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. prowadzi wsparcie techniczne pod numerem telefonu 184 791 095 oraz za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: sklep@kupuj24.net.pl). Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych Produktów powinny być zgłoszone pracownikom działu reklamacji, który wstępnie zdiagnozuje usterkę. Jeżeli ustalenie przyczyn wadliwego działania Produktu nie będzie możliwe, pracownicy działu reklamacji poinformują Klienta o dalszym postępowaniu.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi od 14-30 dni, o statusie klient zostaje poinformowany poprzez adres email.

XI. A) Warunki gwarancji udzielonej przez Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak.

 1. Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. (będąca gwarantem) zapewnia sprawne działanie urządzenia na które wydana jest Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Urządzenie uważa się za obciążone wadą fizyczną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi lub nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych własności urządzenia.
 2. Gwarancja obejmuje urządzenia zaopatrzone w poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną, którą uznaje się za ważną, jeżeli jest ostemplowana i podpisana przez personel Sklepu Internetowego www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. , posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia, numery seryjne, datę i numer dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.
 3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sklepu Internetowego www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak., który może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia w całości. Wymienione podzespoły i urządzenia przechodzą na własność Sklepu Internetowego www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Klient zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży lub do Autoryzowanego Punktu Serwisowego w oryginalnym opakowaniu fabrycznym bądź w opakowaniu, które zapobiegnie przemieszczaniu się lub uszkodzeniu urządzenia. W przypadku gdy Klient nie dostarczy urządzenia w oryginalnym opakowaniu fabrycznym bądź opakowanie nieoryginalne nie będzie dostatecznie chroniło urządzenia przed uszkodzeniami, Klient ponosi ryzyko uszkodzeń urządzania w transporcie. Klient nie ponosi ryzyka uszkodzeń w transporcie, jeżeli urządzenie było transportowane w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
 5. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia punktu serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do punktu serwisowego:
  • należycie wypełnioną Kartę Gwarancyjną,
  • niesprawne urządzenie,
  • świadectwo legalności (licencja) oraz nośnik dla oprogramowania, w trakcie eksploatacji którego, stwierdzono wadliwe funkcjonowanie urządzenia
 6. Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak.. podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie czternaście (14) dni od daty dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. dołoży wszelkich starań aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany urządzenia, Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe tego samego typu lub zbliżone o podobnych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.
 8. W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty. Zarówno przy wymianie na nowy produkt jak i przy zwrocie zapłaconej kwoty potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów wchodzących w skład wyposażenia oraz kosztów ich wymiany (opakowanie, podręczniki, dyskietki lub płyty ze sterownikami i inne).
 9. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych przez Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. może mieć miejsce w następujących przypadkach:
  • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,
  • uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku,
  • eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi
  • wystąpienia usterek związanych z zainstalowanym oprogramowaniem w przypadku, gdy wynikają one z ingerencji użytkownika (np. usunięcie niezbędnych do funkcjonowania systemu operacyjnego plików, instalacja nieprawidłowych sterowników, działanie wirusów komputerowych itp.)
  • ingerencji osób innych niż przedstawicieli serwisu producenta a polegających na naprawach lub modyfikacjach konstrukcyjnych urządzeń
  • wadliwego działania urządzeń na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp
  • stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
  • dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione
 10. Klient przed dostarczeniem urządzenia do naprawy powinien zabezpieczyć dane znajdujące się na twardym dysku i innymi nośniku. Serwis informuje Klienta o możliwości utraty danych podczas naprawy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na twardych dyskach i innych nośnikach, jeżeli Klient wiedział o takiej możliwości. Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. ponosi odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe wyłącznie z winy Sklepu Internetowego www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak.
 11. Przy dostawach oprogramowania obowiązują dołączone do pakietów warunki. Klient uznaje w całości warunki poprzez otwarcie zabezpieczonego pakietu.
 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikłych z niezgodności Produktu z umową.

XI. B) Warunki gwarancji udzielonej przez gwarantów innych niż Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak.

 1. Produkty, które posiadają kartę gwarancyjną inną niż karta gwarancyjna wydana przez Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. zalecamy serwisować w autoryzowanym serwisie gwaranta.
 2. W karcie gwarancyjnej winny znajdować się szczegółowe informacje dotyczące sposobu serwisowania takich produktów.
 3. Klient możne uzyskać informacje o lokalizacjach autoryzowanych serwisów, w których realizowane są naprawy gwarancyjne Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak..
 4. Produkty można także serwisować za pośrednictwem placówek serwisowych wskazanych przez Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. W takim przypadku urządzenie należy dostarczyć bezpośrednio do takiej placówki.

XI. B) Warunki gwarancji udzielonej przez gwarantów innych niż Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak.

 1. Produkty, które posiadają kartę gwarancyjną inną niż karta gwarancyjna wydana przez Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. zalecamy serwisować w autoryzowanym serwisie gwaranta.
 2. W karcie gwarancyjnej winny znajdować się szczegółowe informacje dotyczące sposobu serwisowania takich produktów.
 3. Klient możne uzyskać informacje o lokalizacjach autoryzowanych serwisów, w których realizowane są naprawy gwarancyjne Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak..
 4. Produkty można także serwisować za pośrednictwem placówek serwisowych wskazanych przez Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. W takim przypadku urządzenie należy dostarczyć bezpośrednio do takiej placówki.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ze zmianami), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla konsumenta.
 3. Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość firmy FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. , zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych firmy FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa firmy FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak. . Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy www.kupuj24.net.pl, którego operatorem jest firma FHU "Adnex" Jan Koś ul.M. Frysztackiego 32, 38-130 Frysztak..

 
Koniec